Esteu aquí

Sostenibilitat

Sostenibilitat

 

ARGUMENTARI:

Amb la independència i la República Catalana fomentarem la Sostenibilitat.

- La crisi econòmica ha provocat a Espanya un desastre en termes d’atur i desigualtats socials. El model econòmic espanyol, del qual depenem, no és sostenible i és altament vulnerable perquè s’ha basat en la “cultura del pelotazo”, que maximitza el benefici econòmic a curt termini i genera corrupció (construcció desenfrenada, malbaratament dels recursos naturals, l’explotació de mà d’obra barata i poc qualificada ...). Fa 35 anys que el PSOE i el PP s’alternen al poder i el model econòmic espanyol és sempre el mateix. A Catalunya volem canviar de model econòmic per un de més sostenible i resistent a les crisis. Però només és possible fer una política econòmica i fiscal diferents, i lluitar contra l’especulació i la corrupció, si tenim les eines d’un estat.

- Segons l’oficina estadística europea, a l’abril de 2015 els països amb menys atur de la UE eren Alemanya (4,7%), per davant de Lituània, Malta i Àustria (els tres amb un 5,7%) i la República Txeca (5,9%). Per contra, els nivells d'atur més elevats es van observar a Grècia (25,4% al febrer), Espanya (22,7%), Croàcia (17,5%), Xipre (15,6%) i Portugal (13%). La sostenibilitat social s’aconsegueix amb la millor distribució de la riquesa i el benestar social, i el primer element per aconseguir-ho és el treball.  Per tant, ens cal fer polítiques diferents per aconseguir rebaixar l’atur a uns nivells que Espanya mai no ha conegut.  Amb la República Catalana podrem fer un model social més sostenible.

- L’espai on s’expressa la sostenibilitat és el territori, la riquesa econòmica i el benestar emanen d’ell i de com siguem capaços d’aprofitar els recursos que ens proveeix. El territori és el lloc que conté els valors essencials de la biodiversitat i els ecosistemes, i d’aquests deriven els serveis ecosistèmics que en proveeix. Els serveis ecosistèmics dels que disposem o no els definim activament segons tractem el territori (el que actualment s’anomena infraestructura verda). El territori acull les persones i és el camp de desenvolupament de l’activitat econòmica i del benestar de tots nosaltres i dels nostres fills, té capacitats i limitacions que cal aprofitar i tenir presents. La decisió de quin territori volem i com l’aprofitem ha de ser nostre i no sotmesa a models caducs i que el simplifiquen i banalitzen, tot deixant una herència difícil d’esmenar.

- El turisme ha permès a Catalunya disposar d’uns nivells de benestar força elevats. Tanmateix, comporta problemes de massificació i una forta pressió sobre el territori, les infraestructures i la mateixa vida dels ciutadans. Un creixement il·limitat de la indústria turística no sostenible i sense unes polítiques de reequilibri del cost - benefici que aporta el turisme, Catalunya deixarà de ser atractiva per a molt visitants. La sostenibilitat del model turístic passa una imatge de marca de Catalunya més lligada amb la qualitat i la diversitat del model turístic, fent-lo extensiu i participatiu a tot el territori i generant economia de lloc, fugint de la massificació del model “low-cost” de sol i platja espanyol. Per crear una imatge de marca pròpia internacional ens cal disposar d’un Estat que ens doni visibilitat al món i ens permeti fer normes diferents.

- A Catalunya disposem d’un territori comparativament petit i molt poblat i, per tant, sotmès a moltes pressions i necessitats en matèria d’infraestructures i mobilitat. Per ser sostenibles ens cal un Estat que prioritzi les infraestructures viàries locals i regionals per a una mobilitat sostenible, per davant de les grans obres tipus AVE.

- En el cas del Delta de l’Ebre, la Generalitat no té competències per regular els cabals mínims, que ens vénen imposats per l’Estat espanyol i posen en perill, no només la sostenibilitat de l’activitat agrícola i la biodiversitat deltaica, sinó la pervivència mateixa del Delta, sense oblidar l’amenaça de futurs transvasaments per abastir el model turístic de camps de golf que promovia el PP al País Valencià i Múrcia. Portugal ha subscrit acords internacionals amb Espanya per preservar els seus interessos sobre els rius Duero i Tajo. Amb un estat independent, Catalunya podria aconseguir la preservació del Delta de l’Ebre negociant un tractat internacional amb Espanya regulador dels cabals i usos de l’aigua de l’Ebre.

- Catalunya disposa de moltes hores de sol, però a Espanya, per preservar els interessos de las grans companyies elèctriques, es penalitza per via administrativa i fiscal l’aprofitament de l’energia solar per fer electricitat per a autoconsum dels ciutadans, al contrari que països com Alemanya o Dinamarca. Per a la sostenibilitat del model energètic, necessitem un estat que fomenti l’autogeneració energètica.

- Els recursos hídrics són limitats i més en un territori com Catalunya sense grans rius i amb una pluviometria molt irregular. Ens cal una agricultura, una indústria i unes xarxes de distribució que fomentin l’estalvi, la depuració i la reutilització. És cert que en els darrers anys s’ha avançat, però la capacitat normativa general correspon a l’Estat espanyol i sovint no té en compte les peculiaritats de cada territori. Amb la independència podrem fer polítiques adaptades a la realitat i a les necessitats de cada àmbit regional, evitant el malbaratament i sense recórrer a transvasaments.

- En una societat desenvolupada s’ha d’introduir el concepte d’economia verda com a aquella que es tradueix en una millor equitat del benestar humà i social, reduint significativament els riscos ambientals i les escassetats ecològiques. Una economia on els cicles productius es planifiquen de forma que permeten reduir progressivament la generació de residus i la valoració i el reciclatge dels que es produeixen. Però només amb eines d’un estat independent es poden impulsar polítiques d’economia verda com propugna l’ONU, ja que tota la normativa bàsica que regula l’activitat econòmica és competència de l’Estat espanyol.

- Catalunya ha volgut prohibir la tècnica del “fracking” pel gran consum d’aigua que requereix i la contaminació dels aqüífers. Com que la Generalitat no té competències en legislació minera, ho ha fet per la via de l’ordenació del territori, modificant la llei d’urbanisme. El govern espanyol ho ha bloquejat utilitzant el Tribunal Constitucional. De la mateixa manera,Catalunya no pot impedir prospeccions petrolieres davant mateix de les nostres costes o en els parcs del Pirineu. Ens cal tenir el nostre Estat independent per tenir la possibilitat de decidir sobre qüestions com el fracking o les prospeccions petrolieres o gasístiques.

- La sostenibilitat es fonamenta en la interrelació amb actors internacionals, ja siguin els altres estats o les institucions internacionals. Però per poder compartir polítiques en l’àmbit de la sostenibilitat econòmica, socials o mediambiental amb els actors internacionals cal ser un subjecte de dret internacionals, és a dir, un estat independent. La independència és l’única possibilitat de participar en les polítiques internacionals sobre la sostenibilitat.

- La sostenibilitat lluny de ser una ideologia, és una nova manera més respectuosa i compassada d’interactuar amb els valors del territori. Per a obtenir una vertadera sostenibilitat, cal que totes dimensions que la componen (social, ecosistèmica-ambiental, econòmica i institucional) siguin coherents i que el sistema en el seu conjunt sigui sostenible. La visió i l’acció global de la sostenibilitat en una societat com la catalana només és possible si es disposen de totes les eines d’un estat per tal d’incidir en tots els àmbits interns i, en l’àmbit extern, poder participar en la presa de decisions internacional.


Normativa catalana impugnada per l’Estat

 • Llei 3/2012, de modificació de la Llei d’urbanisme (prohibició del fràcking)
 • Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
 • Decret-llei 6/2013, que modifica el Codi de Consum de Catalunya (pobresa energètica)

Normativa espanyola impugnada per Catalunya per invasió de competències

(recursos al TC o conflictes de competència)

 • Ley 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
 • Ley 37/2003, del ruido SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Orden ARM/2876/2008, sobre concessió de subvencions  per programes relacionats amb el medi natural, biodiversitat, prevenció de la contaminació i canvi climàtic
 • Ley 40/2010, d’emmagatzament geològic de diòxid de carbó
 • Ley 2/2011, de Economía Sostenible SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 102/2011, de millora de la qualitat de l’aire
 • Real Decreto 1494/2011, que regula el Fondo de Carbono para una economia sostenible
 • Ley 2/2013, de protecció i ús sostenible del litoral
 • Ley 21/2013, d’avaluació ambiental
 • Ley 24/2013, del sector elèctric
 • Real Decreto 239/2013, que estableix normes per a l’aplicació de reglamentació europea en matèria de participació en auditories mediambientals
 • Real Decreto 635/2013, que desenvolupa el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero
 • Real Decreto 1048/2013, que estableix la metodologia per a la retribució de la distribució d’energia elèctrica
 • Real Decreto 413/2014, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica amb fonts renovables
 • Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones
 • Real Decreto-Ley 13/2014, de mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears
 • Ley 40/2010, d’emmagatzament geològic de diòxid de carbó
 • Real Decreto 102/2011, de millora de la qualitat de l’aire
 • Real Decreto 227/2008, que estableix la normativa referent als panells de catadors d’oli d’oliva verge SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 405/2010, que regula l’ús del logotip “Letra Q” en l’etiquetat de la llet i productes làctics SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Ley 12/2013, de mesures per a la millora del funcionament de la cadena alimentària
 • Ley 13/2013, d’integració de cooperatives i altres entitats associatives de caràcter agroalimentari


Per ampliar informació:

http://www.elclauer.cat/Una-Catalunya-independent-disposara-dels-recurso...

http://portalsostenibilitat.upc.edu/llistat_tot.php?numapartat=4

https://aturemfracking.wordpress.com/2014/02/03/llei-22014-del-27-de-feb...

 

Qualitat de vida o empobriment. Tu decideixes.

 

Número: 
6